د روژې تحفې

د روژې شلمه تحفه

نننی زرین اصل : د نن ورځی ځوانان ډیر درانه وزنونه پورته کولای سي خو د سهار تر آذان وروسته…

د روژې نولسمه تحفه

د نن زرین اصل : رسول الله (ص) فرمایلی دي چی پر درو کسانو ترحم وکړئ: لومړى : هغه کس…

د روژې اتلسمه تحفه

نننی زرین اصل : کلمه طیبه د دوو برخو څخه جوړه ده . په دواړو کی دوولس ـ دوولس حروف…

د روژې اوولسمه تحفه

د نن زرین اصل : محترم وروره او محترمی خور! ته به روژه نیسې، لوږي او تندي به ګالې، تلاوتونه…

د روژې شپاړسمه تحفه

د نن زرین اصل : د روژې مبارکه میاشت تر نیمایی واوښته او مرحبا په الوداع سره بدله سوه .…

د روژې پنځلسمه تحفه

نننی زرین اصل : روژه د جسم او روح دواړو له پاره ده . جسم د خوراک ، څښاک او…

د روژې څوارلسمه تحفه

نننی زرین اصل : روژه د الله یو امانت دی . په دې امانت کی جسماني او نفسانی دواړه قیودات…

د روژې دیارلسمه تحفه

د نن زرین اصل : رسول الله (ص) فرمایلی دي : آیا زه دا درته و نه وایم چی تر…

د روژې دوولسمه تحفه

نننی زرین اصل روژه یوازی د خوراک ـ څښاک څخه ډډه نه بلکی د ژبې ، زړه او نورو اعضاوو…

د روژې یوولسمه تحفه

د روژې یوولسمه تحفه څنګه چی په دې میاشت کی هر ښه عمل او هر عبادت څو چنده عوض لری…