د روژې تحفې

د لسمي روژې تحفه

د نن زرین اصل رسول الله (ص) فرمایلی دي : د روژه لرونکې د روژه مات پر مهال یوه دعا…

د نهمی روژې تحفه

نننی زرین اصل : پوهانو ویلی دي چی په روژه مات کی باید دومره غذا و نه خوړل سی چی…

د اتمی روژې تحفه

دا هم د نن زرین اصل : قدسی حدیث دی چی الله تعالی فرمایی : « د بنی آدم هر…

د روژې اوومه تحفه

د اوومی روژې زرین اصل : پوهانو ویلی دي چی د بدن غذا خوراک دی خو د روح غذا عبادت…

د شپږمی روژې تحفه

د نن ورځی زرین اصل : خواړه که هر څومره خوندور هم وی ، بس پر ژبه د دوو دقیقو…

د پنځمی روژې تحفه

نثار احمد صمد واصفی د نن زرین اصل : روژه لرل او وږی پاتیدل ډیر توپیر سره لری ؛ د…

د څلورمی روژې تحفه

نثار احمد صمد واصفي د نن زرین اصل : کله چی د انسانانو کور د ډول ډول شیانو څخه ډک…

د درېیمی روژې تحفه

نثار احمد صمد واصفی د درېیمی روژې زرین اصل : مسلمانه وروره او مسلمانی خور ! دومره بې همتي او…

د دوهمی روژې تحفه / نثار احمد صمد واصفی

د دوهمی روژې زرین اصل د ګرمۍ د روژو څخه مه ډاریږه . الله د لږ ګرمي ، لږ تندې…

د روژې تحفې (۱) – نثار احمد صمد

درنو دوستانو ، دا دی بیا د تیرو پنځو شپږو کلونو غوندی د روژې په مبارکه میاشت کی هره ورځ…