نبوي سیرت

په کره توګه کار سرته رسولو اهمیت

لیکوال: حامد افغان په ډیر حساس او باریک وخت کې یو میخ وخوت، د میخ په ختلو سره د اس…

یو لمر او څلور ستوري ـ وروستۍ برخه

حضرت علی بن ابی طالب  رضی الله عنه په څو کرښو کې د حضرت علی رضی الله عنه ژوند: - حضرت…

پر ماشومانو د رسول الله مهرباني

پر خپلو اولادونو د رسول الله صلی الله عليه وسلم مهرباني بيخي متفاوته وه. ډېری وختونه به هغې کورنۍ ته…

یو لمر او څلور ستوري ـ لسمه برخه

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه په څوکرښوکې دحضرت عثمان رضی الله عنه ژوند: - حضرت عثمان رضی الله عنه…

یو لمر او څلور ستوري ـ نهمه برخه

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه  د اميرالمؤمنين حضرت عمرفاروق رضی الله عنه ژوند په څو کرښو کې: - اميرالمؤمنين…

یو لمر او څلور ستوري ـ اتمه برخه

حضرت ابوبکر صديق رضی الله عنه ژوند يې په څوکرښوکې: - حضرت ابوبکرصديق رضی الله عنه تر حضرت محمد صلی الله…

یو لمر او څلور ستوري ـ نبوي سیرت – اوومه برخه

د حنين غزا دغه غزا هم د اتم هجري کال د شوال په لسمه پېښه شوه،سبب يې داو چې هوازن…

یو لمر او څلور ستوري ـ نبوي سیرت ـ شپږمه برخه

د خيبر غزا کله چې حضرت محمد صلی الله وعليه وسلم د قريشو له اړخه بې غمه شو، نو نيت…

یو لمر او څلور ستوري ــ پینځمه برخه

د احزاب غزا د دې غزابل نوم خندق دی، چي د هجرت  په پنځم کال د شوال په مياشت کې…

یو لمر څلور ستوري ــ څلورمه برخه

د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم غزاګانې په مدينه منوره کې لا د حضرت محمد صلی الله عليه و…