شعـــــرونه

غربي طوفان

ناټـو  وطــن   راته    ســور  ا وركـــړ  آرا مي  يې  يــو  وړه اربكـــو  مـات  كړل   صندو قــونه   شتمــني يې  يــو وړه ډيمكـــر اسي   لـــه  كابــل    ښـــاره   آن    تــر كلــيــــو لاړه بې   حيــا توب    يې   قــانوني   كـــړ  چــادري  يې يـووړه حكــومـت  جوړ  دى  خوړل  كــيږي په  سيـا ليــو شراب افغــا ...

نور ولوله »

غربيـــه ! زمــــوږ دكلي چـنــــارونه لـتــا بد وړي

غربيه ! غربيـــه !زمــــوږ دكلي  چـنــــارونه  لـتــا بد وړيكــورونه   لتـــا بدوړي  ګـــودرونه   لتــــا بد وړي ته ورته يې خزان ته چي قدم ږدې سپېرول كـړېداښـكلي شنې درې او شنـه باغـونه لتــا بدوړي ته شركـړې ته قاتل يې ته جنګ غواړې فرنګيه!مكار يې  لــــه   ازلـــــه   بـــاورنه   لــتـــا  بـــدوړي

نور ولوله »

دالله (ج )په مینه مست

څوک چې فاروق (وړه) دالله په مینه مست وي پاک وي، زړه وروي،نه ظالم وي اونه پست وي نم ،کنګل او اور خو په الماسو اثر نه کوي زنګ چې یې وهي،کم اصله  اوسپنه یاجست وي پیروي که فقیر،داحترام وړ یې ونه بولې! نه دی مسلمان ،چې سکښتی بُت بابُتپرست وي

نور ولوله »

ﺩﺧﭙﻠﻲ ﮊﺑﻲ ﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟــﻪ ﭘښﺘﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻭﺗـــــﻲ

پښتون ﺩﺧﭙﻠﻲ ﮊﺑﻲ ﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟــﻪ ﭘښﺘﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻭﺗـــــﻲﻻ‌ ﻟﻪ ﺟګړﻮ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘښﺘﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻭﺗـــﻲ ﭼﻲ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﻳﻲ ﺩ ﻣﺮګی ټﻐﺮ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻫـﻮﺍﺭ ﺩﻱﻟﻪ ﺩﻱ ﻭﻳﺮژﻟﻲ ﺯﺑﻮﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﭘښﺘﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻭﺗــﻲ ګﻮﺭﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺩﺍﮊﺩﻫــﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﻲ ﺩﺍړﻲ ﺷﻤﺎﺭﻱﻟﻪ لﻭړ ﻫﻤﺖ ﺍﻭ ﻟﻮﻱ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﭘښﺘﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻭﺗــــﻲ

نور ولوله »

درڼاپه لوري لاړل

څه شهيد شهيد ځوانان  مو دعقبى  په لـوري لاړلتر پښو لاندي  يې تيـارې  کــړې  درڼاپه لوري لاړل څه   سپيڅلى   بشارت   دى   شهادت   دحقې  لاريتل  ژونـدي  دي  شهـيـدان  دپاک  الله په لوري لاړل په رضــا دخداى  يې جار کـړل  دفاني دنياعيشونهدجفــا ســـره  يې  جنــګ  وو  دو فـــا په  لـوري   لاړل

نور ولوله »

د صداقت خبري

چي دچـــور لکـــو آوازواورم شــهـيـدان رايا دشي زړګى مي درد وکــړي او پاته يتيمان را يا دشي رايا دوي مجـــــاهــدين د صــــــد ا قـــــت خـــبـري چي دوحشت خبري واورم صليبيان رايا د شي چي ديوسف عليه السلام حقي قيصې ته غوږشم په اسو ېلـو کي دنــاټــو وحشي زندان رايا دشي

نور ولوله »

ازار بوټی – حسان شلګری

arbakian.2

په وطن باندې دوران دی داربک ګرفتار افغانستان دی داربک د (شفیع ) او ( قمبرلنګ ) کیسې که لاړې پیل شوی اوس داستان دی د اربک د ( زرداد) تاریخ به کیږدي کوناټي ته داسې دور  را روان دی د اربک معنون  یې نور نو خپله ترې اټکل کړئ ورته ایښی چې عنوان دی د اربک

نور ولوله »

حقيقي شاهدان

غازي ستاپه مېــــړانه سنګـــرونه شـاهــدان دي جګ غرونه شاهدان دي ميدانونه شاهـدان دي هيڅ ندي خـــاورې شــوي شهـيدان په لحدوكي سـالــم ســالــم پراتــه دي آيــاتــونه شــاهــدان دي ښكاره دى نه پــټـيــږي د مقتـو ل قتل قاتـله ملــكې شــاهـــداني دي روحــونه شـــاهــدان دي

نور ولوله »

( ښامارمــــــاتوو )

مغـــــــــــــرورې ککری په یو ګذارمـــــاتوولښـــــــــکرې دښکېلاک اوده ښامارمــــــاتووبچي ده غزنوی ده احمدشا اومیرویس خـان یوزانګوکی زنګېدلی ده خپلـــواک افغانستـان یوبـدرنګه ارادې دهر غــــــــــــــــــــــدارماتوو

نور ولوله »

الهي انصاف

وايي تکـــبـــيــرونه ګـــران په سپين خــنـجـربلاوهي خاص لکـــه بريښنــا چي تــوري ورېـځي په رڼا وهي اوس لاورته ګــورئ مجــاهــــدزلمى دى بريد ته ځيبيا به يـې داڅــڼــې دجــــــــنــت دبـــاغ هـــــــــواوهي ځوان استشـهادي دى مغـرورندى خوشحالي کـويحــق يې دى چي ګـــوتې په بــريتــونـو برمـــلاوهي

نور ولوله »