شعـــــرونه

پل په پل

ghafori

چې د یار نازکې شونډې مچو نه کړمکه تمامه دنیا راکړی زه بې څه کړم؟ که مې سر ځي که مې مال دیار وصال کېپروا نکا، زه به واړه نذرانه کړم له خالقه توفیق غواړم په خدمت کېچې سمسوره د وطن هره دره کړم

نور ولوله »

نسکورې پیمانې

اې !په ټول جهان کې بې جوړې دلیلا خورې!څه شی لټوې ته؟چې په زړه کې مې بیا ښورې وډارشوم په خوب کې ،یو په یو مې ترا را وخوړهسر بیرـ مبر،مخ دې سپېره ؤ،شونډې سپورې روح او دبدن ټولو حجرو مې لاره ورکه کړههغه وخت چې پوه شول ،چې ته رډ رډ ورته ګورې

نور ولوله »

اغياردي ورك شي

دمجازي عشق سرخوړلى انتظاردي ورك شيدنشه  يئ تو كو خما ر او  هم قماردي ورك شي چي دپاك  خداى    دنا را ضي  سبب  دي  هر  لحظهداسي رويبارداسي دلدارداسي ديداردي ورك شي داچي   درګر د كي  پلو رل  كيږي  دګناؤ اسبابدغه دكان دغه ماركيټ اودا بازاردي ورك شي

نور ولوله »

سرلــوړي- سيداحسان الله الهام

پلروته سرلــوړي له پرګنو ده پاته شوېبچوته سرلوړياني له پلـــرونه پاته كيږي هغه ماشوم به څه كړي دسيالانو له پېغورهچي پلاريې اوس غافل له غيرتونه پاته كيږي دنوى نسل بخت راته كوټه له ورايه ښكاريپلرونه يې درګردله سنګرونه پاته كيږي

نور ولوله »

غزل: عبدالصبور ورفی

saboor 1

خوب می نشته په خـــــــپل یار پسی کړیږمګریوان لوند می شـو په اوښکو چی ژړیږم یو لحظه چـــــــی به له مــــــــانه جدا نه وهاوس په ورځـــو او په شپو تری نه خبریږم یار ښایسته ده پری پوهیــږم ما به هیر کړیزه یـی نه شــــــم هیـروی تری نه صبریږم

نور ولوله »

واوره – صبور رؤوفي

snow in kabul

بیـــــګاه نیمه شپه کــــــــی واوره وریدلهما هــــــم سترګی پټی نکـــــــړی ما لیدله زه رنځور وم خوب می نه وه په لیمه کیواوره هـــــم راته په  ورو ورو ژړیـــدله مـــــا د مینی یــو کیسه ورته شـروع کړهواوره هــــم شـوه په ټوپکـــــو ګـــــډیدله

نور ولوله »

غزل – سید احسان الهام

دتقوا په لور چي څوك له غفلتو نه رابهر شولبس همدغه كا ميا بي ده له تيا رونه رابهر شول چاچي دين كړ ترپښولاندي چا چي وپلورله خاورهانسانيت ترې نه خفه شو له سړونه را بهر شول څه دوير سختې شېبې مو دليدلوپه نصيب شوېڅه درد ناك سوي آهونه مو له زړونه رابهر شول

نور ولوله »

(ژوند دغیرت خوښو )

مونږدسبا په تمه نن دحریت خـــــــــــــــــوښـــوو ژوند دغیرت خوښوو مرګ دشهادت خـــــــوښوو نه یو ده ډول اوسینــګار اواتڼونــــــــــــــــوزلمي دتن په سرووینو ځانونوته زینت خوښــــــــــــوو هره شیبه په یاالله اوالله هــــــــــــــــــــــــــوتیروو

نور ولوله »

کفار تېښته کوي – مشفق حريت مل

سوبه راوړي دحق لښکرې کفار تېښته کويورته زلمو ور کړې ډغرې کفار تېښته کوي نه رغونه شوه نه دلته امنيت تامين شوشوې يې درو اغ ټو لې خبرې کفار تېښته کوي اوس يې هر يو افغان په هر يو فريب ښه پوهيږياو س يې اثر نه کړي منتر ې کفار تېښته کوي

نور ولوله »

استشهادي زلمى

specalay ilham

استشهاد ي   زلمى   خند ېږ ي  لــه  زړه د دين  پتنګ   دى  قر با نېږ ي لـــه  وړه دپاك   الله  د  د يــــد ا رو  نـــو     تـــږ   ى ګورئ  په  سرو  اور  ګــــډ ېږ ي   له   زړه ګران دسپيڅلي دين په ننګ جنګيږي نه  دى  ډار شــو ى  نه  ډار ېږ ...

نور ولوله »