برخه: شعـــــرونه

د سيد حبيب افغان یو څو ښکلي شعرونه

هجر مونږ د پردي وطن کوڅو کې لوى شو خلک ښايسته ښکلو ماڼو کې لوى شو زما پښتو له تا…

ى نور علی شاه ځلبلاند- یو څو ښکلي شعرونه

مناجات تيارې بدلې د وطن کړې په رڼا جلاله نور ارمانونه راته مه کړې نيمه خوا جلاله سرونه سوځي زړونه…

دکمان غشى – سید احسان الله الهام

ورځه جانانه خداى دي مل شه دسنګــرپه لوري دکمـــــان غشـي واروه ديــــــرغلــګــــــــرپه لـوري هغه نادان دي چي دجهـــــل په مـــــزلــــوروان…

بدري يادونه – سید احسان الله الهام

فضل دبــاداردى لــه زلمــــــــو ډک سنګـــــرونه دي لاروګـودروکي بيــاراښنکېل غــربي ځواکونه دي کلـــه شوى راتلـلاى اريــانـاتــه کـــه معـــذورنه واى هېردي…

زه دمدني جانان په مينه کي ملنګ ښه يم

زه دمــدني جـــانــــان پـــه مـيـنـــه کي مـــلنـــګ ښـــه يـــم پروت يـم که پرخـــاوردســـروزروتــرپــالنــګ ښــه يــــم ذکــــرمـي پــــه ژبـــــه الله هـــــو…

پختنی موری پختون زوی به دی نه وم – که می دین وطن ناموس ساتلی نه و

که مرمیو می تتر خولی نه و یا دوشمن نه می سنگر نیولی نه و مخ می تور کری بل…

معنى داره کلمه – سيد احسان الله الهام

زما دجــــانــان مينـــه ترعســــلو هــــم شيــــــرينــه ده پاکــــه ده مستـــــــوره ده ترلمـــــرهـم راته سپينـه ده ځـم به ورســــره دخـــداي پـــه…

ښکليه څومره بختور ئې چې ګوهر دې کليوال دے

دغه هم هغه تېر کال دے د ماضي پۀ شانې حال دے زما خپلې مټې تورې ... زما خپله سينه…

ناټو بلاده برکت نلري

ناټـــو بــلاده بــــرکـــت نــــــلـري ببره ښکاري ننګ غيرت نلري نړيوال هسې غولېدلي دي پري وسله يې ډيره ده همت نلري…

زما سندره – عبدالروف قتيل خوږياڼى

زه د زړه پــــــــه تــــــودو وينـــــــو اوبــــــــوم د ارزو بـــــوټي خـــداى خبر دى چې بــــــــه څــه کــړي اشنــا ماته پېرزو…