شعـــــرونه

ژوند هماغسې دى!، عبداللطيف منت بار

چــې لـــه نــــــژدې نه دى ليدلى ژوند همـاغسې دى چـــې د نظـــر ځينې لـــويدلـــــى ژوند هماغسې دى زمــا د څيرې گـــــريوانه، نــــه پتــــــه لـــگى درته چې دا رټلـــى او داغلـــــى ژونـــــد همـــــاغسې دى

نور ولوله »

حمدیه ترانه : پیر محمد کاروان

پـــــــه آواز یې لاروي ســــــتوري روان دي د سهار مـــــــــرغان په ذکـــــر د سبحان دي   زړونـــــــــه زړونه ګلابــــونه دي غوړیږي ازانــــــــګې را ورېدلــــــــي د قــــرآن دي   بس په غاړه یـــې  د رب د میني لاس دی نه پـــــه کار یې مـــــر غلري نه مرجان دي   پـــه دیدن د ښکلي هیڅو ک  نه مړیږي دکانــــــــونه د آیـــــــنو ورته ...

نور ولوله »