برخه: ټکنالوژي

دفلکي علومو لارښود (36) دمثل اول او مثل ثاني لپاره دزاويې معلومولو دفارمولو تفصیل

مفتي احسان اللّه دماذدیګر دلمانځ دزاويې معلومولو کلیه: چونکي دماذدیګر دلمانځه زاویه هر ورځ بدلیږي رابدلیږي، نو دزاويې دمعلومولو لپاره…

دفلکي علومو لارښود (35) دسايه اصلي (فئ الزوال) دمعلومولو اسانه فارموله

مفتي احسان اللّه مثل اول او مثل ثاني: دماذیګر دوخت دمعلومولو لپاره له افق نه دلمر زاویه او سایه اصلي…

دفلکي علومو لارښود (34) د تخریج الأوقات دبنیاد، مقامي نصف النهار فارموله او تخریج يې

مفتي احسان اللّه دوختو دتخریج لپاره نصف النهار یوازنی اساس دی، تر هر څه اول به دنصف النهار وخت معلوم…

دفلکي علومو لارښود (33) دتخریج الأوقات لپاره دوختو دزاویو پېژندنه

مفتي احسان اللّه دلمنځو دوختونو تخریج دلمنځو دتخریج نه وړاندي، دفارمولو دحل لپاره دڅه اړین معلوماتو پېژندنه لازمي ده، هغه…

دفلکي علومو لارښود (32) دتخریج الأوقات لپاره دماسپښین، ماذدیګر او استوا پېژندنه

مفتي احسان اللّه دماسپښین دوخت پيژندنه: دماسپښین لپاره شرعي وخت دلمر له زوال نه وروسته پیلیږي، دزوال دپېژندلو لپاره به…

دفلکي علومو لارښود (31) دتخریج الأوقات لپاره دصبح صادق، عشاء، طلوع او غروب زاویه

مفتي احسان اللّه دلمنځو دوختونو تخريج: دفلک دعلم ماهرینو دلمنځو دوختو دتعین لپاره څه اصول او قوانین وضع کړي دي،…

دفلکي علومو لارښود (30) دمعیاري نصف النهار نه دمقامي نصف النهار (LTN) دجوړلو قانون

مفتي احسان اللّه الوقت: مقامي نصف النهار وقت یا (Local Time Of Noon: L.T. N): دیو ملک دمعیاري طول دنصف…

دفلکي علومو لارښود (29) دشفق (Twilight)، صبح صادق او صبح کاذب پېژندنه

مفتي احسان اللّه شفق (Twilight): دلمر دغروب نه وروسته پر غربي افق دهوا پر پورتنیو طبقو باندي دلمر دوړانګو اثار…

دفلکي علومو لارښود (28) ددب اصغر او ډبلیو سټار ټوليو په واسطه دقطب شمالي پېژندنه

مفتي احسان اللّه دب اصغر یا بنات النعش الاصغر: دنجم شمالي دپېژندلو لپاره دویمه مشهوره ټولۍ ستورو ته دب اصغر…

دفلکي علومو لارښود (27) داسماني قطبینو، قطبي ستوري او دب اکبر پېژندنه

مفتي احسان اللّه اسماني قطبین (Celestial Poes): داساني لپاره دفلک او فضا علماو، اسمان هم یو کره فرض کړي ده،…