احمدبلال

د چین (چو این لای) د غرب په مقابل کې د شرق پر ځان ویسا اواز!

زما هم واورئ! د احمد بلال خلیل کالم، نن ټکی آسیا: یادښت: چو این لای (۱۸۸۹ تر ۱۹۷۶م) نامتو چینايي…

د پاکستان ستراتیژيکه ژورتیا؛ د زرګر په تله کې (دویمه برخه)

(زما هم واورئ!: داحمد بلال خلیل کالم) : هند چې له پاکستانه نه یوازې دا چې په جفرافیايي ډګر بلکې…