انانيت

زموږ سياسيون ولې خيانت کوي؟

ليکوال: منيب الرحمان رحماني ډېری د خپلو سياسي مشرانو ګيله کو چې په حقه هم يو چې ولې مو سياسي…

انانيت!

مجيب الرحمن عمر انانيت ! د ټولني د بربادۍ سترلامل : انانيت معنى څه ؟ انانیت : ځان خوښونه ،…