ټیګ: ثاقب خپلواک

غزل/ ثاقب خپلواک

ثاقب خپلواک شور د نغمو ، راګ د ټپو ، یې زمزمو کې غلې درز د چمبو ، شرنګ د…

غزل/ ثاقب خپلواک

ثاقب خپلواک د مینې ترنم یم ، د شپیلۍ په غېږ کې پټ یم لت پت په وینو سور د…

شهکار د مینې!

ثاقب خپلواک زموږ د ښکلا د جومات،ښکلی دنګ منار د مینې ده زموږ د څو انقلابونو ، لوی شهکار د…

د قدر شپه !!

ثاقب خپلواک د رڼاوو کرشمه ده ، ښایسته ډکه له نُوره د فطرت د نور جلوه ده ، ده ډیوه…

عشق !؟

ثاقب خپلواک عشق :د مینې د خیالونو یو تفسیر دی عشق :د حٌسن د رنګونو یو تفسیر دی عشق :د…

پسرلیه ..!!! / ثاقب خپلواک

یو رنګین تصویر انځور کړه،انځورګره پسرلیه ! جادوګرې غوټۍ واه کړه ، جادوګره پسرلیه ! راشه وشینده د ژوند کیف…

مقدس جومات…

ثاقب خپلواک خو رسي تر اقصی به یې ، بیا زیرې د بریاوو سرخېل د دې لښکر به ، بیا…

ثناء ….!!

ثاقب خپلواک د ښکلو کائناتو ، په ثنا کې ستا ثناء ده ! هرڅه ښکلا-ښکلا دي،په ښکلا کې ستا ثناء…

غزل/ ثاقب خپلواک

ثاقب خپلواک کړه د عشق په طوافو مې، د ژوندون کعبه ودانه چې حرم کې يې څِښتنه شي، د کِبر…

دُرود په ترنم..ﷺ

ثاقب خپلواک د ښایست روژه کې میشت دې،لوی د مینې ستر اعجاز دی ستا د حُسن په جومات کې ،…