ټیګ: جانان خدرخېل

غزل/ جانان خدرخېل

جانان خدرخېل څۀ سپېڅلی دې مقام دی لېونیه ستا جنون ته مې سلام دی لېونیه مجنونان په ځنځیرونو دي تړلي…

غزل/ جانان خدرخېل

جانان خدرخېل ما په ټول ژوند کې همدا لویه تېر وتنه وکړه چې تا په ګل وویشتم، ما درنه مننه…

غزل/ جانان خدرخېل

جانان خدرخېل پوره که مې د زړۀ دغه ارمان شي ډېر به ښۀ شي دا ژوند چې مې په تا…

غزل – جانان خدرخېل

دېوالونو ته لګیا یمه، غږېږم کاڼو زړونو ته لګیا یمه، غږېږم لکه شمع په مزه مزه خپل ځان خورم ماښامونو…

غزل/ جانان خدرخېل

سر ملا، څاروان ملا، رهبر ملا تل د ناروا پر وړاندې غر ملا مینې ته قائل دی، مینه ګرکی دی…

غزل/ جانان خدرخېل

زۀ درته مات یم، زۀ بیخي یمه ناکام درده د بېلتانۀ درده! یو سل ځلې سلام درده نن درته نۀ…

غزل/ جانان خدرخېل

زۀ لۀ سکروټو نه جامې کوم، لمبې کومه ځان سوځوم، ځانته ښېرې کوم، لمبې کومه پۀ خپلو هیلو پنډې پنډې…

د بیت المقدس برخلیک

جانان خدرخېل د ستړي ژوندانۀ د یوې ستړې ورځې غمجن سهار داسې پیلوم چې سترګې مې په یوه ټکان ورکونکي…

غزل/ جانان خدرخېل

جانان خدرخېل پرېږده چې تۀ راسره نۀ یې نړۍ ورانه ښه ده دا زنده ګي همداسې بل منګه روانه ښه…

غزل/ جانان خدرخېل

جانان خدرخېل ناچاري دومره ده چې نوره اندازه نلري کلا مو نشته او کوټه مو دروازه نلري غرونه بدل شول…