د مبارکي روژې تحفې

د روژې اتمه تحفه

لیکوال : نثار احمد صمد پوهانو ویلی دي چی د بدن غذا خوراک دی خو د روح غذا بیا عبادت…

د روژې اوومه تحفه

لیکوال : نثار احمد صمد درنو لوستونکو ، روژه یوازی بدني محدودیت نه دی یعنی د خوړلو ، څښلو او…