ټیګ: سعودي ته سفر

سعودی عرب ته د مړي تګ ! طنز

لیکوونکی: ابراهیم صیاد - ویونکی: افغان افغان کله یې چې چوټي له نیمایي په تیریدو شي نو ورسره د مړي…