د ټیګونو ارشیف : سمنګان والي

والی تازه سمنگان: از خو خیستیم دیدیم والی شدیم!

سلسله فکاهی های سیاسی کج کلاه خان در سمنگان یک والی آمده نام اش براهیمی است میگوید صبح از خو خیستم کلوشهای خوده پای کدیم از خانه برآمدم با بیل و داسه خود رفتیم سر زمین نوبت او دادن زمین از مه بود دمیکه از خانه برآمدیم احساس کدیم کمی مغرور واری استیم با خود گفتم نی بچیم امروز یک ...

نور ولوله »