شهید او شهادت

«شهید او شهادت» کتاب تازه له چاپه راووت

خبرتیا ( شهید او شهادت ) کتاب د هغې مستندې سلسله وارې لیکنې ټولګه ده چې په ځینو ویب پاڼو…

شهید او شهادت ( اتیایمه برخه )

م. محمد نعیم دا د مسلې یو اړخ و، خو د بل لوري نظر دا دی چې په مشخص ډول…

شهید او شهادت (نهه اویایمه برخه)

م. محمد نعیم په مشخص ډول چا ته شهید ویل کېدی شي؟ په دې اړه د علماوو اختلاف دی، یو…

شهید او شهادت ( اته اویایمه برخه )

م. محمد نعیم شهادت له اځل نه مخکې مرګ نه دی: ځینې بې لارې ډلې او خلک ګومان کوي چې…

شهید او شهادت ( اوه اویایمه برخه )

م. محمد نعیم اوس به په لنډ ډول ځینې هغه ځانګړنې را واخلو چې یوازې د شهید لپاره دي: شهید…

شهید او شهادت ( شپږ اویایمه برخه )

م محمد نعیم خندا د شهیدانو بل کرامت: ځینې شهیدان له شهادت وروسته خاندي، چې دا د شهیدانو یو بل…

شهید او شهادت ( پنځه اویایمه برخه )

محمد نعیم امام الوسي رحمه الله په خپل تفسیر (  روح المعاني ) کې وايي چې کېدای شي دشهیدانو تازه…

شهید او شهادت «څلور اویایمه برخه»

مولوي محمد نعيم دشهیدانو ژوند دا چې شهیدا څه رنګه ژوندي دي، له نورو مومنانو سره یې توپیر په څه…

شهید او شهادت ( دري اویایمه برخه )

م. محمد نعیم ۱۹ –  الله جل جلاله د شهید لپاره خپله د مغفرت او  رحمت ضمانت کړی: د شهید…

شهید او شهادت ( دوه اویایمه برخه )

۱۸ – یوازې شهید غواړي بېرته دنیا ته راشي: د شهید منزلت، کرامت او هغه الهي پېرزوینې چې الله جل…