فدا محمد نومير

 • شعـــــرونه

  د هرات او فلسطين غمیزه/ نومير

  فدامحمد نومير له يوه لوري غميزه د هرات ده د بل لوري فلسطين سوځي په نار موږ هم هغه شهيدان…

 • شعـــــرونه

  بختور اختر/ نومير

  فدامحمد نومير خدای دې راوله په خير سره اختره ښه راغلاست درته وايي د لر او بره ځوان بوډا ښځه…

 • شعـــــرونه

  اه پلاره/ نومير

  فدامحمد نومير ما په ژوندونې په سپيرو خاورو مه منډه زه د خاورو له تيارو څخه ډاريږم ما د خاورو…

 • شعـــــرونه

  مست رودونه/ نومير

  فدامحمد نومير دا به مځکه دا اسمان دا به وي ستورې دا د نن ورځې سختۍ به نه وي نورې…

 • شعـــــرونه

  تحريم/ فدا محمد نومير

  فدا محمد نومير په کوم جرم کوم قانون باندې مجرم يم ولې ايستی دې مشروع کار کې اثيم يم نه مې قتل، نه مې غلا کړې له چا ده نه دښمن د کوم يو کس د چا غليم يم څه له غواړې مې بې عدلو محکمو ته نه اوښتی پر ديوال ستا د حريم يم نه شرير نه فتنه ګر يم ستا په شانې نه ظالم او نه په ظلم کې سهيم يم خپل عيبونه دې په تور تپلو پوښي ستا د تور تپلو پاک لا زه قديم يم بد بويي نه دې انسان، حيوان په تېښته مسلمان يم، زه درمل د جراثیم يم حق زما دې سرو منګولو کې نيولی په څه باندې او په څه سبب تحريم يم کلي، کور، ګاونډ مې ښه يم پېژندلی…

 • شعـــــرونه

  د ګلونو دسته/ نومير

  فدامحمد نومير تر پاريس او تر لندن ډېر ښايسته دی په سلام ورته بلګراډ، سويس دو دسته دی هندوکش يې د ګلکت سره سيالي کړي لکه ناوې په طلا درست اراسته دی د ياقوت او زمرود هار يې په غاړه د روم،‌ فارس ښايست همه په يو پيسه دی شنه باغونه يې عدن پر مخ د ځمکې دښته غر يې د خاټولو ګلدسته دی واشنګټن، نيويارک يې نه رسې ښکلا ته نورستان لره کشمير هم خوار خسته دی درست يورپ يې خاورو ګټو نه قربان سه تر ماسکو او تر ډهلي ډېر خجسته دی هم يې خلکو ته نړۍ ګوته په غاښ ده…

 • شعـــــرونه

  لويه ربه حال زما د قوم بدل کړې/ نومير

  فدامحمد نومير لويه ربه حال زما د قوم بدل کړې دا سختۍ او پريشانۍ ته پرې سهل کړې چارچاپيره را چاپير ټول غليمان دي غليمان د افغانانو په پښو شل کړې دښمنان زما د خلکو دي لکونه ورک يې ته ځمکې مخ نه په اجل کړې توان توفيق د اتفاق کښيږدې زما قوم کې دښمنۍ کې دښمنان زموږ کسل کړې ته د هر سلطان پر سر باندې سلطان يې په قدرت سره خنثی د کفر چل کړې پاچاهۍ کې دې کمبود د کوم څيز نسته قوم زما لره را لنډ هر اوږد مزل کړې خپل مې هم د ناپوهيه نه پوهيږې…

 • شعـــــرونه

  سپين سهار/ نومير

  فدا محمد نومير په تيارو پسې همېش ګوره رڼا وي توره شپه کې څرک ښکاره تل د سبا وي کوم…

 • شعـــــرونه

  هره تيږه يې ياقوت/ نومير

  فدامحمد نومير په اخلاص او په همت وطن اباد که خلاص د فقر او غربته دې هيواد که هره تيږه يې ياقوت او زمرود دي تورې خاورې يې طلا په ښاخه باد که معدنونه لوی څښتن درته درکړي اوسپنه ويلي په سوټک لکه حداد که را ايسار يې هم اوبه که په ډنډو کې سپيره دښتي زرغونې پرې خلک ښاد که هم دې شپه باندې روښانه لکه ورځ کړه و چارځيو تې په ورين تندي جواد که د يوسف ( ع ) په څير غلې دانې که زيرمي خپل غريب او ګاونډي دې پرې دلشاد که ځان دې خلاص که د منت څخه د نورو صنعت ، زرع او کښت ټينګ دې بنياد که ښار او کلي سره و ګنډه په لارو غرونه سورې په تبرګې لکه فرهاد که…

 • شعـــــرونه

  د يووالي توغ/ نومير

  فدامحمد نومير راسه لاس په لاس کې ورکړو وطن جوړ کړو له دې خاورې نه د ځمکې عدن جوړ کړو چې ازاد سو د پرديو  له احتياجه خپل هيواد څخه پاريس د ګفتن جوړ کړو نه به فقر مسکيني او ګدايي وي يو د امن، سوکالۍ خپل مسکن جوړ کړو د يووالي تر توغ راسه چې را غونډ سو ددې تيت پرک قومو يو بدن جوړ کړو خوله ور ماته د دښمن راځه په سوک کړو د وطن سو ساتندويه کفن جوړ کړو د نومير به خوشحالې په هغه ورځ وي چې په لور د ترقۍ مو رفتن جوړ کړو متحده ايالات ، کلفورنيا

Back to top button