قطب الدین مشال

د رسول الله ﷺ په قومنده کې د مکې غزا (فتح مکه)

ليکوال: قطب الدين مشال کله چې د مکې مشرکينو د خپل همژمني ټبر بني بکر په ملاتړ د مسلمانانو پر…

د رسول الله په قومنده کې د احد غزا

ليکوال: قطب الدين مشال کله چې په زر او زور مغروره کفار د هجرت په دوم کال د بدر په…

په برما کې د مسلمانانو قتل عام او بې وجدانه مسلمان حکمرانان

قطب الدين مشال د ظلم په تورو تيارو کې غرقه دا سيمه د کفر مرکز و. دلته د مجسمو (بتانو)…

بدګماني

ليکوال: قطب الدين مشال کله چي انسان څه وويني, واوري يا يي محسوس کړي نو په هکله يي په ذهن…