د ټیګونو ارشیف : محمد ظریف امین یار

سقوط ارزش افغانی پیامد چیست؟

نویسنده: ظرف امین یار در حالیکه تا دسامبر سال 2017 ارزش دالر آمریکایی حد اقل دربرابر اسعار کشورهای آسیایی نظیر مالیزیا، کوریای شمالی،تایلند، تایوان و سینگاپور کاهش یافته بود، اما امسال از همان آغاز سال جدید ارزش دالر آمریکایی در بازارهای جهانی افزایش بی سابقه یافته است. اینکه علتهای این افزایش بی سابقه چیست؟ را در این نوشته می خواهم ...

نور ولوله »

متفکر در فکر انتخابات آینده است !

نویسنده: استاد ظریف امین یار داکتر غنی که در کمپاینهای انتخاباتی شعار از تحول و اصلاحات ۳۶۰ درجه در امور حکومتداری و بدست آوردن اقتصاد پایدار و کارا می زد، با قبول کردن طرح حکومت وحدت ملی مرتکب اشتباه جبران ناپذیر سیاسی شد. شاید او راه دیگر نداشت و یا آمریکا بالای وی فشار سیاسی آورده باشد. به هر حال ...

نور ولوله »

مزایا و معایب الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی

نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار افغانستان هنوز هم کشور بحران زده و دولت آن از جمله دولتهای شکستخورده در جهان بشمار میرود. اینکه آیا افغانستان می تواند به ثبات سیاسی ، امنیتی و اقتصادی دست یابد، سوالی است که اذهان همه را درگیر و مغشوش کرده است.بعد از سقوط رژیم طالبان افغانستان دارای یک نظام سیاسی دموکرات و نظام ...

نور ولوله »

اپوزیسیونی در درون حکومت

نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار حکومت وحدت ملی در امور حکومتداری تا اکنون درخشش خوبی نداشته و نتوانسته حتی قناعت نسبی مردم را بدست بیاورد. مگر در این اواخر پدید شدن بهبود فوق العاده در اراده، حرکات و سیاستهای حکومت وحدت ملی در امور حکومتداری باعث شده تا مردم یکبار دیگر زیر چتر حکومت وحدت ملی امیدوار به آینده ...

نور ولوله »

کشور غریب و رهبران گران خراج

نویسنده: استاد ظریف امین یار در حالیکه حکومت افغانستان سالهاست بطور مطلق متکی بر کمکهای خارجی بخصوص آمریکا است، رهبران آن همواره در امور حکومتداری گران خراج و اشراف زده بنظر میخورند. در حال حاضر با درآمد کلی سالانه افغانستان ما نمی توانیم حتی  ۳۰ ٪ هزینه های کشور را تحت پوشش قرار دهیم. با این وضعیت اقتصادی ما حتی ...

نور ولوله »

صلح هیچگاه ذلیلانه نیست !

نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار  می گویند بهترین مترجمن کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند. امروزه به یقین باید گفت که همه مردم افغانستان از هر قومی و تباری که باشد رسیدن به صلح را بیشتر از هر آرمان دیگر دوست دارند و برای نیل به این آرمان مقدس می کوشند.صلح برای افغانستان در چنین یک وضعیت ...

نور ولوله »

در حال حاضر هیچیز مقدم تر از وحدت ملی نیست ؟

نگارنده: استاد محمد ظریف امین یار بحران انتخابات ۱۳۹۳ نه تنها دموکراسی، قانون اساسي و قانونمداری را در کشور ضربه زد بلکه بیشتر از همه چیز ضربات جبران ناپذیر را بر وحدت ملی نوپای کشور وارد کرد. این در حالی بود که افغانستان بعد از سالهای طولانی جنگ و بحران داخلی توانسته بود روحیه وحدت ملی را بین اتباع کشور ...

نور ولوله »

اسرار عدم موفقیت دولت مجاهدین

Mujahideen from afghanistan

نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار به همه هویدا است که افغانستان در محراق توجه و مرکز تقاطع منافع قدرت های بزرگ جهان قرار دارد. موقعیت جیو پالیتیک ، جیو اقتصادی و وضعیت ستراتیژیک این کشور را در امتداد سده های متمادی در لوژ و جولان گاه استیلاگران قرار داده است. حضور و نقش اجانب در این کشور همواره متکی ...

نور ولوله »

لعلزاد در پاسپورت انگلیسی اش چه نوشته است؟ تاجک یا انگلیس

(نقدی بر مقاله چرا روشنفکران پشتون خاموش اند؟) نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار در حالیکه افغانستان در آستانه گذار از آسیب های بحرانها و جنگهای داخلی 35 سال اخیر قرار دارد و تا اکنون نیز زخم های این سرزمین تازه هست و نیاز به مرهم و ترحم دارد، بعضی عناصر ضد ملی و تخریب گر هم در داخل کشور ...

نور ولوله »

مرگ اخلاق تولد سیاست داکتر غنی است !

نویسنده: استاد ظریف امین یار اندیشه نوشتن این مقاله بعد از اظهارات غیر مسوولانه اخیر داکتر غنی، رییس جمهور دولت وحدت ملی افغانستان در مورد مهاجرین افغان بوجود آمد. داکتر غنی که بارهای از ناحیه سخنرانی های غیر مسوولانه مورد انتقادات جدی قرار گرفته یکبار دیگر چنان سخن گفته است که نه شایسته مقام رییس جمهور یک کشور بحرانی مانند ...

نور ولوله »