د ټیګونو ارشیف : مستور مجاهد

پنځوسمه ۵۰ آنلاین في البدیهه مشاعره

ترتیب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاین في البدیهه مشاعره چې د ښاغلي عرفان الله (عرفاني) صاحب د فېس بوک پر دېوال تر سره شوه غورچاڼ یې په لاندې ترتیب کتلئ شئ. د معمول سره سم دا دی مشاعره د ښاغلي هاشم (سادات) صاحب د شعر په مطلع پیلوو خپل بیتونه مو په همدې قافیه او ردیف راپیل ...

نور ولوله »

نهه ۴۹ څلوېښتمه آنلاین في البدیهه مشاعره

ترتیب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاین في البدیهه مشاعره چې د ښاغلي عرفان الله (عرفاني) صاحب د فېس بوک پر دېوال تر سره شوه غورچاڼ یې په لاندې ترتیب کتلئ شئ. د معمول سره سم دا دی مشاعره د ښاغلي وفادار (خروټی) صاحب د شعر په مطلع پیلوو خپل بیتونه مو په همدې قافیه او ردیف راپیل ...

نور ولوله »

اته څلوېښتمه آنلاین في البدیهه مشاعره

مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاین في البدیهه مشاعره چې د ښاغلي عرفان الله عرفاني صاحب د فېسبوک پر دېوال تر سره شوه، دا ځل مشاعره پدې شکل وه چې هر شاعر به شپږ بیته غزل د مطلع په وزن، قافیه او ردیف مطابق لیکي د مشاعرې ټوټل وخت څلوېښت دقیقې ټاکل شوئ وو اکثرو وکولی شول چې ...

نور ولوله »

اوه څلوېښتمه آنلاین في البدیهه مشاعره

ترتيب : مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاین في البدیهه مشاعره چې د ښاغلي عرفان الله (عرفاني) صاحب د فیس بوک پر دېوال ترسره شوه، غورچاڼ یې په لاندې ترتیب کتلی شئ. د معمول سره سم دا دی مشاعره د ښاغلي عصمت الله (بشام) صاحب د شعر په مطلع پیلوو خپل بیتونه مو په همدې قافیه او ردیف ...

نور ولوله »

څلورڅلوېښتمه آنلاين في البديهه مشاعره

ترتيب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاين في البديهه مشاعره چې د ښاغلي ( عرفان الله عرفاني ) صاحب د فيس بوک پردېوال تر سره شوه غور چاڼ يې په لاندې ترتيب کتلی شئ. د معمول سره سم دادی مشاعره د ښاغلي ( عبدالرؤف حکمت ) صاحب د شعر په مطلع پيلوو خپل بيتونه مو په همدې قافيه ...

نور ولوله »

دوه څلوېښتمه آنلاين في البديهه مشاعره

ترتيب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاين في البديهه مشاعره چې د ښاغلي ( عرفان الله عرفاني ) صاحب د فيس بوک پردېوال تر سره شوه غور چاڼ يې په لاندې ترتيب کتلی شئ. د معمول سره سم دادی مشاعره د ښاغلي محترم ( مولوي امان الله مستغفر ) صاحب د شعر په مطلع پيلوو خپل بيتونه مو ...

نور ولوله »

څلوېښتمه   آنلاين  في البديهه  مشاعره

ترتيب: مستور مجاهد د تېرې  جمعې  د شپې آنلاين  في البديهه  مشاعره  چې د ښاغلي ( عرفان الله  عرفاني ) صاحب  د فيس بوک  پردېوال  تر سره  شوه غور چاڼ يې  په  لاندې  ترتيب  کتلی  شئ. د معمول  سره  سم دادی  مشاعره  د ښاغلي  محترم ( عبدالعلي  تسل ) صاحب  د شعر په  مطلع  پيلوو  خپل  بيتونه  مو په  همدې ...

نور ولوله »

نهه دېر شمه آنلاين في البديهه مشاعره

ترتيب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاين في البديهه مشاعره چې د ښاغلي ( عرفان الله عرفاني ) صاحب د فيس بوک پردېوال تر سره شوه غور چاڼ يې په لاندې ترتيب کتلی شئ. د معمول سره سم دادی مشاعره د ښاغلي محترم ( حامد ملنګ ) صاحب د شعر په مطلع پيلوو خپل بيتونه مو په همدې ...

نور ولوله »

اته دېر شمه آنلاين في البديهه مشاعره

ترتيب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاين في البديهه مشاعره چې د ښاغلي ( عرفان الله عرفاني ) صاحب د فيس بوک پردېوال تر سره شوه غور چاڼ يې په لاندې ترتيب کتلی شئ. د معمول سره سم دادی مشاعره د ښاغلې ( حنيفه ذاهد ) خور د شعر په مطلع پيلوو خپل بيتونه مو په همدې قافيه ...

نور ولوله »

اوه دېر شمه آنلاين في البديهه مشاعره

ترتيب: مستور مجاهد د تېرې جمعې د شپې آنلاين في البديهه مشاعره چې د ښاغلي ( عرفان الله عرفاني ) صاحب د فيس بوک پردېوال تر سره شوه غور چاڼ يې په لاندې ترتيب کتلی شئ. د معمول سره سم دادی مشاعره د ښاغلي محترم ( مولوي بدرالدين ) صاحب د شعر په مطلع پيلوو خپل بيتونه مو په همدې ...

نور ولوله »