م. اصف کرار

په روژه کې د وخت ارزښت او ساتنه!!

لیکنه: م اصف "کرار" په عامه توګه سره که مونږ دوخت ارزښت اوساتنې ته وګورو، وخت په رښتیا چې یوه…

ددستاربندی خاطري!!!

لیکنه: م اصف کرار په اسلامي ټولنه کې دينی مدرسی خورا زیات ارزښت لري . ځکه چې ديني مدرسې دعلم…