م.محمد نعيم

شهید او شهادت (شپږ ویشتمه برخه)

ليكوال: م. محمد نعيم امام ابن جریر طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې وايي: (“والشهداء”، وهم جمع”شهيد”، وهو المقتول…

شهید او شهادت – څوارلسمه برخه

م. محمد نعیم  ژباړه: ( له همدې کبله په اوسنیو حالاتو کې چې نن مونږ په پکې اوسو، په مونږ…