د ټیګونو ارشیف : همت بدري

غزل/ همت بدري

همت بدري ساقي سره له میو نه ډاک جام په میخانه کې وړلا وو انتظار راته ماښام په میخانه کې ما لاس د پیر نیولی وو وم ناست په خانقاه کې هر چا راته کوه لا احترام په میخانه کې صوفي سترګې ټومبلې وې دچا په واورین مخ کې دچا به یې کوه خدای زده اکرام په میخانه کې دچا ...

نور ولوله »

محراب کي دي

هـمـت بـدري څومره حسین ستوري داسمان په شنه تالاب کي دي ځغـلـنده څپې لـه بـاره ډکـې پـه سـحاب کې دي دایې دقـدرت نښې دي دايې دخـدایې نشـان غرقې چه مغرورې ککرۍ ورته دریاب کي دي هـغـو پـه ریښتیا مـنلی هـغه یې خـدایي مني چاچه ورته ایښې څو دعشق سجدې محراب کې دي راشئ ښه یې وګورئ او ځان ورباندې ښه ...

نور ولوله »

غــزل – ستا تصویر ته

“همت بدري” په لاره کې نور نه کېنم جانانه ستا تصویر ته بس نه ژاړم زما دژوند آرمانه ستا تصویر ته دمخ ستوري دې شمارمه نور کوز کتلی نشم هنداره کې بس نه ګورم آسمانه ستا تصویر ته دستړي ژوندانه ستړې قیصې په کې راټولې تنها ناست یمه ګورمه ګرېوانه ستا تصویر ته دزړه په حُجر کې مې ساتلی دی ...

نور ولوله »

غزل: همـت بدري

ومې ښکله یاره نــور تـوبـه دعـشـق نـکـوم نـور دلتـه تـمـا شـه دعـشـق   زمـه نــور در بـار تـه لـه تـسـبـو سره هـلـتـه بـه کــومـه وظـیفـه دعـشـق   زه دې نو ردسپین مخ په کتاب کې حاشې نګورم نــه وایــــم نـــور دلتــه مــدرسـه دعشق   وه صـوفـي ډېرښکلي دي راتاو درنه سمه درنــه جــوړه مـعـجزه دعـشـق   هـاغـه چـه صـفـونـه جـوړ ...

نور ولوله »

هـمـت بـدري… غـزل

نه سـېـلۍ وه نـه خـزان وو شـین چمـن او سره ګلان وو هرې خوا دنغمو شور وو په هر ځای کې بلبلان وو دغا ټولو به مستـي وه په مسکا به ارغوان وو هر یو بـو ټی دصحـرا به زرغون شوی په باران وو سم جنت په دې دنیا کې یو وخت دا افغانستان وو دخدای حکم به جاري وو ...

نور ولوله »

تعبیر د مینې / همت بدري

“همت بدري” زه دې مرید یمه اوته یې زما پیر دمینې لاس به دې ونیسم را وښایه مسیر دمینې چه ستایادونه مې خواږه خواږه په زړه ورېږي مدام په زړه کې ګر ځومه ستاتصویردمینې دعشق دربارکې مې بندي کړه میخانې پرېږدمه پښو کې را واچوه بېړۍ او غټ زنځير دمینې خوب مې ليدلی چه معنابه یې وي څنګه اشنا په ...

نور ولوله »

هـمـت بـدري.. غزل

ښـه ده انـقـلابـه چـه معلوم دې کړل ښه او بد جلا دې کړل محکوم دې کړل بعـضـې دې دواک پـه قـیـزو وتــړل بعضي خو له واک نه هم محروم دې کړل زمونږ.د دې هیواد اصلي بچیان دې ټول چـاتـه جـوړ ګبـیـن چاتـه زقوم دې کړل څوک دې فحـاشـیو باندې روږدي کړل څوک بیا په ډالر خُمار مسـموم دې کړل څوک ...

نور ولوله »

ازادي اخلمه…

azadi

همت بدري زه نه په سوال نه په خیرات کې ازادي اخلمه نه یې په عذر نه زکات کې ازادي اخلمه زمادمینې کور ړنګ شوی دی جواب یې غواړم کور مې ګټـم درنـه کسـات کې آزادي اخلمه که دموسی او دفرعون مقابله حقه وي یادساته نیل نه په نجات کې ازادي اخلمه خیرزه دې نه یم زه دې مړشم چه ...

نور ولوله »

ازادۍ…

هــمــت بــدري.🖋… رازي له هرطرف خوږې وږمې دازادۍ ښکاریږي په هرلور بلي ډېوې دازادۍ خزان لمنه ټوله کړه سپرلی ورپسې راغی چـمـن کـې بلـبلان وایـي نـغمـې دازادۍ ودان به شي په هرځای کې ړنګ شوي ګدرونه ډکـېـږي لـه ژڼـکــیـو بــه حــجــرې دازادۍ پیغلوټي به راټولې شي دبرکلي ګدر کې شیـنکي منـګـي به ډک کړي له چینې دازادۍ خماربه شي زلمي ...

نور ولوله »

د غـرور جـام…

mujahideen

هـمـت بـدري هر یو مغرور ته د غرور جام مو په سر ورکړی هر یو ګذار ته مو د نر غوندې ټټر ورکړی هر یو ښامار چه اراده زمونږ دچیچلو کړې هر مؤمن خان مو ورته نیغ په خوله خنجر ورکړی مونږ هغه نه یو چه سربایلو سرساتلی نشو هم مو خپل سر ساتلی هم مو خپل ځیګر ورکړی. مینه ...

نور ولوله »