همت بدري

غزل/ همت بدري

همت بدري ساقي سره له میو نه ډاک جام په میخانه کې وړلا وو انتظار راته ماښام په میخانه کې…

محراب کي دي

هـمـت بـدري څومره حسین ستوري داسمان په شنه تالاب کي دي ځغـلـنده څپې لـه بـاره ډکـې پـه سـحاب کې دي…

غــزل – ستا تصویر ته

"همت بدري" په لاره کې نور نه کېنم جانانه ستا تصویر ته بس نه ژاړم زما دژوند آرمانه ستا تصویر…

غزل: همـت بدري

ومې ښکله یاره نــور تـوبـه دعـشـق نـکـوم نـور دلتـه تـمـا شـه دعـشـق   زمـه نــور در بـار تـه لـه تـسـبـو…

هـمـت بـدري… غـزل

نه سـېـلۍ وه نـه خـزان وو شـین چمـن او سره ګلان وو هرې خوا دنغمو شور وو په هر ځای…

تعبیر د مینې / همت بدري

"همت بدري" زه دې مرید یمه اوته یې زما پیر دمینې لاس به دې ونیسم را وښایه مسیر دمینې چه…

هـمـت بـدري.. غزل

ښـه ده انـقـلابـه چـه معلوم دې کړل ښه او بد جلا دې کړل محکوم دې کړل بعـضـې دې دواک پـه…

ازادي اخلمه…

همت بدري زه نه په سوال نه په خیرات کې ازادي اخلمه نه یې په عذر نه زکات کې ازادي…

ازادۍ…

هــمــت بــدري.🖋... رازي له هرطرف خوږې وږمې دازادۍ ښکاریږي په هرلور بلي ډېوې دازادۍ خزان لمنه ټوله کړه سپرلی ورپسې…

د غـرور جـام…

هـمـت بـدري هر یو مغرور ته د غرور جام مو په سر ورکړی هر یو ګذار ته مو د نر…