پيروزی

  • نظــر

    صبح پیروزی

    منصور «سیار» حالا؛ پس از دو دهه جنگ خانمان‌سوز، پیروزی یکی از طرف های جنگ آب سردی شد برای خاموش…

Back to top button