څوارلسمه برخه

شهید او شهادت – څوارلسمه برخه

م. محمد نعیم  ژباړه: ( له همدې کبله په اوسنیو حالاتو کې چې نن مونږ په پکې اوسو، په مونږ…

له ښوونځي نه تر بګرامه – څوارلسمه برخه

رحیم بریال نوی تحقیق نوې خبرې ! ماښام ناوخته مې د زولنو شرنګا ترغوږ شوه ،د ښځینه  ساتونکي په لاسونو…