د ټیګونو ارشیف : چينار ټکور

غزل: چينار ټکور

چينار ټکور سینه کې مي اوسېږي لېونی لکه زړګی په ما همدومره ګران ده یوسړی لکه زړګی یوڅوک ده چې یي تل په دعاګانوکې رانغاړم همېش ترې تاوه ومه سپېلنی لکه زړګی دې خلکوته دکوم فقیرښېراکړه خدای قبوله لنډشوی ورته دومره ده مرګی لکه زړګی داغرونه اوسندونه، چنارونه، ګودرونه دوران وطن دازېړمازدیګری لکه زړګی که زړه مي دادجنګ اودجګړووطن کې ...

نور ولوله »

غزل: چينار ټکور

  چینار ټکور   تلوارمه کړه لېونیه لږخوتم شه شېرین عمره بېړنیه لږخو تم شه په سلګوسلګوکې مه رانه تېرېږه دژوندون مازدیګریه لږخوتم شه دځوانۍ په درشل اوس یمه ګډ شوی درته سوال کوم مرګیه لږخوتم شه انقلاب دی خدای خبرچې بیابه راشې طالب جانه ګلالیه لږخوتم شه اسمانونه ځمکې دواړه درته ژاړي اې ددرد سوې زګېرویه لږخوتم شه همېشه ...

نور ولوله »

غزل ـ چينار ټکور

چينار ټکور تروږمۍده لاره پاتي ده لامخته وخت هم پروت دی لکه غردرڼامخته دحلاتوله بدلونه ښکاري داچې محکمه به شي وزیردباچامخته طالب جان ددغه عصرمومن خان دی درېدلی دی دتوري بلامخته خدایه راوله کاروان دسپین پټکیو زموږدخړي برجوري کلامخته ملګرۍ ته دي ترداسي حده ژمن یم جنت نه غواړم جانانه ترتامخته شکرشکرچې افغان یم مسلمان یم شکریمه له دې ټولي ...

نور ولوله »